Analar Məktəbi

"Analar Məktəbi" verilişi uşaqların fiziki, psixoloji və əqli sağlamlığı ilə bağlı mövzuları əhatə edirdi. Verilişə peşəkar pediatrlar, psixoloqlar və uşaqla bağlı digər sahələrin mütəxəsisləri cəlb olunurdu. “Analar Məktəbi” valideyin klubunda 0-7 yaş arası uşaqlara aid bütün mövzulara toxunulurdu.

Videolar